III. Masopustní veselí

Masopustní veselí ve Skupicích se vydařilo

Ve Skupicích v sobotu 13. února vedlo masopustní průvod osm krásně ozdobených jezdců na koních. Toto úžasné čelo průvodu zajistila rodina Plotěných ze Skupic a rodina Kyselicova ze Stekníku. Průvod plný masek s balónky, které od společnosti Hydroclar, s.r.o. obdržely všechny masky, vyšel ve 14:00 hodin od Statku Pohoda za doprovodu souboru bicích nástrojů Superkus pod vedením Jiřího Soukupa. Již třetí ročník Masopustního veselí ve Skupicích pořádala Základní umělecká škola Louny, spolek Stopy, z. s. a společnost Hydroclar, s.r.o.. Brány Statku Pohoda se otevřely v 10:00 hodin. Přímo před očima návštěvníků vyráběli jitrnice, jelítka a tlačenku skupičtí – Vladivoj Holoch, Pavel Ježek a Pavel Blafka. Během celého dne děti malovaly na velkoplošný formát nebo si pod vedením Soni Racety vyráběly masky. Ve stodole, ve které se jindy vyrábějí čistírny odpadních vod, tančily spolu s dětmi mažoretky Lenky Havlištové . V lidovém tónu hrálo Trio SAX vedené Zdeňkem Patrovským. Velký zájem byl také o malování na obličej. Návštěvníci si pochutnávali na zabíjačkových výrobcích od Romana Voříška. Program byl ukončen v 17:00 hodin. Projekt podpořil Ústecký kraj. Poděkování patří všem, kteří s organizací akce pomohli. Jindřiška Riedlová