Masopustní veselí 2

Druhý ročník Masopustního veselí ve Skupicích u Postoloprt, který pořádali - občanské sdružení Stopy,o.s., Základní umělecká škola Louny a společnost Hydroclar,s.r.o. se opravdu vydařil. Největším lákadlem pro návštěvníky byl masopustní průvod, který vyšel ze dvora Statku Pohoda a byl opravdu velice dlouhý. Ve 14:00 hodin byly všechny masky v čele průvodu již připraveny, na konci průvodu byli připraveni všichni, kdo masky neměli. Dárky všem maskám již byly rozdány a všichni netrpělivě čekali na příjezd „čela“ průvodu. Čekání ukrátil svou hrou Dechový orchestr ZUŠ Louny vedený Jaromírem Laksou. Zhruba po 10 minutách se připravený průvod rozestoupil do stran, aby středem přijeli na bíle nazdobených koních dvě krásné víly, snad přímo královny vil a po nich nazdobený vůz s krásným kočím, který vezl velkou skupinu slaměných postav. Jakmile koně prošli celým davem do čela, tak, aby si je všichni mohli dobře prohlédnout, průvod vyrazil a za hudebního doprovodu orchestru prošel celou obcí, aby došel zpět do dvora statku odkud vyšel. Hojně navštívený byl také „stánek“ se zabíjačkovými výrobky. Návštěvníci si pochutnávali na ovaru, jitrnicích, polévce i guláši od Romana Voříška z restaurace u Kaiserů z Lenešic. Mnozí nakupovali tyto zabíjačkové výrobky také domů. Ke kávě již odpoledne zcela vyprodali své koláče studenti Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD, Žatec, s.r.o.. Kolik dají práce a jak se jitrnice nebo tlačenka vyrábí předváděli přímo před očima diváků sami skupičtí - Vladivoj Holoch, Pavel Ježek a Pavel Blafka. Od 10:00 hodin během celého dne probíhal ve stodole maškarní rej, v hlavní budově pak dílny pro děti a pro dospělé „Body and face“ - kdo měl zájem, mohl si nechat udělat zdarma od výživové poradkyně Šárky Riedlové analýzu tělesných parametrů na bioimpedančním přístroji – obsah tuku, vody a svalů v těle. Společně s ukázkou zdravého životního stylu si mohli návštěvníci prohlédnout a vyzkoušet přípravky kosmetiky fi Jafra a formou besedy získali informace, jak pečovat o svůj vzhled. V sušárně se konala výstava hraček, které ušili žáci výtvarného oboru ZUŠ Louny pod vedením Soni Racety. Veliké poděkování patří všem, kteří s přípravou a organizací ve Skupicích pomohli, zvlášť pak osadnímu výboru Skupic a všem skupickým občanům, kteří vydatně pomohli.


Fotografie z akce naleznete ZDE


Reportáž z akce naleznete ZDE


Fotografie z výroby masek pro koně si můžete stáhnout na odkazu: Fotografie ke stažení heslo - 123