Mareš

Od středověké "Skoupé vsi" k současným Skupicím


V sobotu 23. června se na Statku Pohoda ve Skupicích sešli obyvatelé obce, aby se dozvěděli něco o historii Skupic. Na zajímavou přednášku je sem pozval spolek Stopy,z.s. a společnost Hydroclar,s.r.o. Opravdu poutavě přednášel PhDr. Jan Mareš, Ph.D., ředitel Státního okresního archivu v Lounech. Dr. Mareš přivezl ukázat nejstarší dochované mapy Skupic. Nejstarší byla Müllerova mapa z roku 1720 nebo vojenská mapa z 60 let 18. století. Na mapě z roku 1843 je již podrobně zakreslena řada velkých statků. Posluchači se dozvěděli celou řadu zajímavostí, jako například, že v roce 1675 při soupisu obyvatel postoloprtského panství žilo ve Skupicích 96 lidí, v roce 1787 zde bylo 24 domů nebo že největšími hospodáři v 18. století byli Jakub Válek, Matěj Myslivec a Šťastný Kozlík... Všichni si se zájmem prohlédli výstavu starých fotografií. Někteří starousedlíci na vystavených fotografiích poznali své rodiče nebo příbuzné. Nejstarší vystavené pohlednice byly z roku 1920, další pak z roku 1945, zajímavé byly také fotografie z poválečné školy, kdy se v ní učilo přes 30 žáků. Na závěr za doprovodu kytar si mohli přítomní společně zazpívat. Přednášku podpořila Nadace Život umělce a Město Postoloprty.