V sobotu 11. října se na Statku Pohoda ve Skupicích konal koncert operních árií, který uspořádalo občanské sdružení Stopy, o.s., Základní umělecká škola Louny a firma Hydroclar,s.r.o. Výběr ze slavných českých oper - z Rusalky a Jakobína od Antonína Dvořáka a z Prodané nevěsty od Bedřicha Smetany zpíval dětský pěvecký sbor Carmen Základní umělecké školy Louny vedený Kateřinou Štolovou a Renatou Friedlovou a pěvecký sbor Harmonie se sbormistrem Jiřím Kurkou. Plný sál diváků přivítal Jan Kovář, předseda občanského sdružení Stopy,o.s. a majitel společnosti Hydroclar, s.r.o. a předal slovo Kateřině Tomšíkové, která uváděla první polovinu koncertu. Prodanou nevěstou pak diváky provedl Karel Ploranský. Za klavírního doprovodu Martiny Podané sóla zpívali Kateřina Štolová, Jiří Kurka a Miroslav Sochr. Koncert byl součástí projektu "Rok České hudby na Lounsku" , který finančně podpořil Ústecký kraj, Nadace Život umělce a Město Louny. V letošním roce na Statek Pohoda do Skupic bude moci přijet široká veřejnost ještě dvakrát, a to v sobotu 13. prosince na "České vánoce" a 31. prosince na" Skupický silvestr".


Plakát koncert Skupice

V pondělí 13. října hostilo Vrchlického divadlo v Lounech Galakoncert k Roku české hudby. Záštitu nad koncertem převzal hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček. V rámci své spolupráce a projektu Rok české hudby na Lounsku koncert uspořádalo občanské sdružení Stopy a Základní umělecká škola Louny. A bylo opravdu nač se dívat a co poslouchat. Program byl plný krásné hudby. Své taneční umění zde představili žáci pana učitele Miroslava Stehlíka a v sólovém vystoupení bylo možno vidět i samotného pana učitele. Rovněž zahrálo kvarteto zobcových fléten Collegium Flautini pod vedením Jany Sečanské. Nejobsažnější část programu představovala vystoupení pěveckých sborů. Ze Základní umělecké školy Louny se představil dětský pěvecký sbor nejmenších žáčků školy Pastelka pod vedením Jana Krtičky, v loňském roce nově vzniklý dětský pěvecký sbor Carmen pod vedením Kateřiny Štolové a Renaty Friedlové a dívčí komorní sbor Iluze pod vedením Veroniky Studené. Hosty koncertu rovněž byl pěvecký sbor Bublinky ze Základní školy Prokopa Holého, pěvecký sbor Kvítek pod vedením Lenky Petržilkové, Ročovský oktet pod vedením Karla Chlouby, pěvecký sbor Harmonie pod vedením Jiřího Kurky a v neposlední řadě Lounský chrámový sbor pod vedením Petra Bernarda. Všichni vystupující přednesli písně českých autorů. Krásnou tečkou na závěr byla Píseň česká od Bedřicha Smetany, kterou společně zazpívaly spojené sbory dospělých zpěváků. Galakoncert byl opravdu důstojnou oslavou Roku české hudby. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Nadaci Život umělce, Ústeckému kraji a Městu Louny, kteří tento projekt finančně podpořili.

Plakát Galakoncert ve VD

Fotografie z akce naleznete ZDE


Reportáž z akce naleznete ZDE