Kolem Louny

Komise pro rodinu Rady města Loun uspořádala v sobotu 20. září 2014 druhý ročník rodinného výletu rodičů s dětmi na kolech za zkamenělinami zábavou a společnými zážitky „KOLEMLOUNY“. Vyjíždělo se od ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, kde proběhl a ukázka výcviku psů Městské policie Louny a během celého odpoledne zde byla možnost využití sportovišť pro ty, kteří na kolech nejeli. Cyklistům byl průvodcem Mgr. Vlastimil Lisse. Ještě před Tuchořicemi, které byly cílem výletu , zastihl většinu cyklistů veliký déšť, a tak byla nejdelší zastávka v místní restauraci. Trasa měřila celkem 35 kilometrů.Na Statku Pohoda ve Skupicích pak byli účastníci, kteří dojeli odměněni .


Fotografie z akce naleznete ZDE


Reportáž z akce naleznete ZDE