den dětí a koní

První Hubertova jízda ve Skupicích se vydařila

V sobotu 24. října 2015 se ve Skupicích u Postoloprt sjeli milovníci koní. Konala se zde první Hubertova jízda, kterou se svou rodinou připravila skupická chovatelka koní Líba Smetková. Kulturní program zajistila Základní umělecká škola Louny a celou organizaci pak občanské sdružení Stopy. Na „Den koní a dětí“ se zaregistrovalo 17 koní. Po desáté hodině se všichni jezdci se svými koňmi seřadili před Statkem Pohoda. Diváci, kterých do Skupic přijelo opravdu hodně, se měli na co dívat. Akci zahájili trubači pod vedením Jaromíra Laksy. Milena Syrovátková přednesla Modlitbu koně. Jezdce spolu s organizátory přivítal také starosta města Postoloprty Mgr. Zdeněk Pištora. Po stužkování se jezdci na koních vydali na Hubertovu jízdu, která vedla okolo Skupic. U Statku Pohoda zůstali koně, které vozili děti. Zájemci se během celého dne mohli svézt na koni i v krásném kočáře. Čekání na návrat koní bylo na Statku Pohoda vyplněno dílnami pro děti a koncertem orchestrů. Společným tématem dílen byli koně. Děti dostaly možnost poznat obory základní umělecké školy – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Pod vedením učitelů ZUŠ Louny se děti naučily taneček, básničku a písničku. V době, kdy děti pracovaly v dílnách, probíhal na Statku Pohoda Koncert orchestrů. Hráli dva orchestry - The Blueberries Jana Stehlíka a Twisty VoIs Jitky Sedláčkové ze ZUŠ Louny. Na závěr koncertu pak děti společně předvedly, co se v dílnách naučily – zatančily, zarecitovaly a zazpívaly. Po koncertě viděli diváci křest měsíčního hříbátka, narozeného klisně Sáře chovatelky Líby Smetkové. Hříbátko dostalo jméno Zassira a spolu s majitelkou ho pokřtil Jan Kovář, majitel Statku Pohoda a předseda sdružení Stopy a Pavel Ježek, předseda osadního výboru Skupice. Odpoledne se všichni přesunuli na pole u hřiště, kde probíhalo soutěžní klání koní. Diváci, jejichž řady z důvodu veliké zimy, prořídly, se měli na co dívat. Soutěžilo se například v jízdě zručnosti, jejíž součástí byl slalom, přeskok přes překážky a jízda s jablkem na tácku, ve vlaječkovém závodě nebo v rolandu. Děti si mohli „ulovit“ králíka a slepici. Všichni zúčastnění jezdci na koních obdrželi účastnický list a vítězové jednotlivých soutěží diplomy s drobnými cenami pro jezdce i koně. Akci podpořil Ústecký kraj. Celá akce se vydařila i přes to, že sluníčko zůstalo schováno za mraky. Organizátoři se shodli, že v příštím roce připraví druhý ročník.

Hubertova jízda je tradičním zakončením jezdecké sezóny. Je pojmenována podle patrona lovců a jezdců, svatého Huberta
a vychází z tradičních honů na lišku.