CÍLE ČINNOSTI SDRUŽENÍ

-vzdělávací a výchovné působení na děti, mládež, dospělé i seniory – všestranný rozvoj jejich osobnosti – s důrazem na uměleckou činnost, udržování tradic, prevenci násilí, prevenci sociálně patologických jevů a na environmentální vzdělávání.

-organizace kulturních, vzdělávacích a výchovných aktivit s působností po celé ČR pro jednotlivce všech věkových kategoriích, včetně celých rodin.

-informační, poradenská a publikační činnost.STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU STOPY,z.s.ZÁPIS Z 9. ČLENSKÉ SCHŮZE

ZÁPIS Z 8. ČLENSKÉ SCHŮZE

ZÁPIS ZE 7. ČLENSKÉ SCHŮZE

ZÁPIS ZE 6. ČLENSKÉ SCHŮZE

ZÁPIS ZE 5. ČLENSKÉ SCHŮZE

ZÁPIS ZE 3. ČLENSKÉ SCHŮZE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014